Sunday, August 14, 2011

wybory 2011


CHCĄCEMU CZYNIĆ DOBRO I BUDOWAĆ NIE DZIEJE SIĘ KRZYWDA !

NATOMIAST NISZCZYCIELOM, GRABIEŻCOM, ZŁOCZYŃCOM I MORDERCOM TAK!
Program Nowej Prawicy-Tezy

JANUSZA KORWIN-MIKKE

Do czego będziemy dążyć i co chcemy osiągnąć w przyszłym Parlamencie?


1.Dość grabieży podatkowej. Obniżymy i uprościmy podatki, zniesiemy PIT i wprowadzimy dobrowolne ubezpieczenia emerytalne oparte na

skuteczym i uczciwym systemie kapitałowym.

2. Wzmocnienie i ochrona rodziny. Uznajemy rodzinę, rozumianą jako związek kobiety i mężczyzny,

za podstawę życia społecznego. Nie pozwolimy na ingerencję biurokracji w wychowanie dzieci,

przywrócimy rodzicom możliwości decydowania o ich edukacji.

3. Urzędy dla ludzi, nie dla urzędników. Uprościmy procedury i radykalnie ograniczymy biurokrację.

Postawimy na niewielki lecz profesjonalny korpus przyjaznych urzędników. Ograniczymy liczbę

ministerstw, agencji rządowych, posłów i senatorów. Wprowadzimy rzeczywistą odpowiedzialność

urzędników za podejmowane decyzje.

4. Uwolnimy energię obywateli. Zniesiemy zakazy i koncesje duszące przedsiębiorczość, zadbamy o

stabilność i jednoznaczną interpretację przepisów podatkowych.

5. Zrównoważymy budżet. Nie pozwolimy na dalsze zadłużanie państwa, nie pozwolimy by nasze

dzieci i wnuki odziedziczyły po nas jedynie długi.

6. Wolny internet, wolne stadiony, wolny obywatel. Nie godzimy się na cenzurę sieci, zamykanie

stadionów, traktowanie wszystkich jak potencjalnych przestępców. Swobodę krytyki władzy uzna-

jemy za fundamentalne prawo obywateli.

7. Zapewnimy ochronę praw nabytych obywateli, w szczególności emerytów. Środki pozyskane z

uczciwej prywatyzacji majątku narodowego przeznaczymy w całości na finansowanie zobowiązań

systemu emerytalnego. Dokonamy jak najszybciej sprawiedliwej reprywatyzacji i uregulujemy

stosunki własnościowe.

8. W polityce zagranicznej będziemy się kierowali rachunkiem korzyści i strat a nie sympatiami i

antypatiami. Skończymy z bezmyślnym podporządkowaniem naszego kraju brukselskim biurok-

ratom. Będziemy dążyć do przywrócenia Unii Europejskiej jej pierwotnego sensu jako obszaru

wolnego handlu i swobodnego przemieszczania się obywateli, bez instytucjonalnej nadbudowy i

biurokratycznych absurdów.

9. Zwiększymy rolę samorządów lokalnych, zapewnimy prawdziwą autonomię wszystkich

regionów, upraszczając jednocześnie strukturę samorządową. Nie dopuścimy jednak, by przepisy

ustanawiane przez samorządy miały pierwszeństwo przed prawem państwowym. Autonomia nie

oznacza suwerenności. Wszelkie próby kwestionowania jedności państwa będą ostro zwalczane.

10. Zadbamy o bezpieczeństwo obywateli. Zracjonalizujemy system kar za przestępstwa - kary

będą adekwatne do czynu, będą przede wszystkim uwzględniać interes pokrzywdzonego.

Będziemy dążyć do przywrócenia kary śmierci dla morderców. Zadbamy o właściwe finansowanie

policji. Służby specjalne, zamiast prześladować kibiców i krytyków władzy, będą służyły walce z

terroryzmem i ochronie żywotnych interesów państwa.


Jednym zdaniem - chcemy zbudować społeczeństwo wolnego wyboru!

www.nowaprawica.org.pl www.nowaprawica.org.pl