Sunday, August 14, 2011

wybory 2011


CHCĄCEMU CZYNIĆ DOBRO I BUDOWAĆ NIE DZIEJE SIĘ KRZYWDA !

NATOMIAST NISZCZYCIELOM, GRABIEŻCOM, ZŁOCZYŃCOM I MORDERCOM TAK!
Program Nowej Prawicy-Tezy

JANUSZA KORWIN-MIKKE

Do czego będziemy dążyć i co chcemy osiągnąć w przyszłym Parlamencie?


1.Dość grabieży podatkowej. Obniżymy i uprościmy podatki, zniesiemy PIT i wprowadzimy dobrowolne ubezpieczenia emerytalne oparte na

skuteczym i uczciwym systemie kapitałowym.

2. Wzmocnienie i ochrona rodziny. Uznajemy rodzinę, rozumianą jako związek kobiety i mężczyzny,

za podstawę życia społecznego. Nie pozwolimy na ingerencję biurokracji w wychowanie dzieci,

przywrócimy rodzicom możliwości decydowania o ich edukacji.

3. Urzędy dla ludzi, nie dla urzędników. Uprościmy procedury i radykalnie ograniczymy biurokrację.

Postawimy na niewielki lecz profesjonalny korpus przyjaznych urzędników. Ograniczymy liczbę

ministerstw, agencji rządowych, posłów i senatorów. Wprowadzimy rzeczywistą odpowiedzialność

urzędników za podejmowane decyzje.

4. Uwolnimy energię obywateli. Zniesiemy zakazy i koncesje duszące przedsiębiorczość, zadbamy o

stabilność i jednoznaczną interpretację przepisów podatkowych.

5. Zrównoważymy budżet. Nie pozwolimy na dalsze zadłużanie państwa, nie pozwolimy by nasze

dzieci i wnuki odziedziczyły po nas jedynie długi.

6. Wolny internet, wolne stadiony, wolny obywatel. Nie godzimy się na cenzurę sieci, zamykanie

stadionów, traktowanie wszystkich jak potencjalnych przestępców. Swobodę krytyki władzy uzna-

jemy za fundamentalne prawo obywateli.

7. Zapewnimy ochronę praw nabytych obywateli, w szczególności emerytów. Środki pozyskane z

uczciwej prywatyzacji majątku narodowego przeznaczymy w całości na finansowanie zobowiązań

systemu emerytalnego. Dokonamy jak najszybciej sprawiedliwej reprywatyzacji i uregulujemy

stosunki własnościowe.

8. W polityce zagranicznej będziemy się kierowali rachunkiem korzyści i strat a nie sympatiami i

antypatiami. Skończymy z bezmyślnym podporządkowaniem naszego kraju brukselskim biurok-

ratom. Będziemy dążyć do przywrócenia Unii Europejskiej jej pierwotnego sensu jako obszaru

wolnego handlu i swobodnego przemieszczania się obywateli, bez instytucjonalnej nadbudowy i

biurokratycznych absurdów.

9. Zwiększymy rolę samorządów lokalnych, zapewnimy prawdziwą autonomię wszystkich

regionów, upraszczając jednocześnie strukturę samorządową. Nie dopuścimy jednak, by przepisy

ustanawiane przez samorządy miały pierwszeństwo przed prawem państwowym. Autonomia nie

oznacza suwerenności. Wszelkie próby kwestionowania jedności państwa będą ostro zwalczane.

10. Zadbamy o bezpieczeństwo obywateli. Zracjonalizujemy system kar za przestępstwa - kary

będą adekwatne do czynu, będą przede wszystkim uwzględniać interes pokrzywdzonego.

Będziemy dążyć do przywrócenia kary śmierci dla morderców. Zadbamy o właściwe finansowanie

policji. Służby specjalne, zamiast prześladować kibiców i krytyków władzy, będą służyły walce z

terroryzmem i ochronie żywotnych interesów państwa.


Jednym zdaniem - chcemy zbudować społeczeństwo wolnego wyboru!

www.nowaprawica.org.pl www.nowaprawica.org.pl


1 comment:

  1. Problem ten pojawił się w momencie sprowadzeia bóstwa babilońskiego (Madonna z dzieciątkiem) wywodzącym się od czasów Nimroda i Semiramidy do Polski przez króla Jana Kazimierza.
    .Apostoł Paweł pisze o tym w Dziejach Apolstolskich wymieniając obraz, który spadł z Jowisza w mieście Efez. Otóż od tego czasu uczyniono to bóstwo królową obecnie w różnych odmianach co kościół katolicki wspiera niegy sie tego nie zaprzał tego co uczynił król Polski. A pzeciez przed Janem Kazimierzem Polska też istniała i kościół katolicki, i była nawet europejskim mocarstwem.
    W 2005 r, byłem na Wawelu w krypcie grobowców i widziałem wiele sarkofagów, ale tylko na jednym był symbol śmierci, czyli trupia czaszka i to sarkofagu krola Jana Kazimierza.
    Więcej chyba w dobie internetu nie muszę pisać bo dałem wam wskazówkę gdzie szukać problemu powstań, zaborów, wojen I i II, prześladowań, komunizmu, a teraz chaosu w tym systemie który ja nazwałem Instytucionalizmem. Ja mam tylko jedno slowo "bałwochwalstwo" tak napiętnowane przez wszystkich Apostołow, ale nasz Episkopat jest od nich mądrzejszy, więc poniesie ten ciężar upadku Polski i cierpień milionów ludzi od wielu wieków. Sprawa bez pokuty nie jest załatwiona. O "metanoi" pisałem wcześniej, a teraz wyjaśnie jako greek słowo episkopat. Episkopat wywodzi sie z greckiego slowa "episkopos" co oznacza tego, ktory dogląda trzody,Paweł Grobelny to zna). Episkopos ( pasterz) nie bije trzody ani też jej nie okrada ale daje pokarm, pokazuje drogę i broni przed wilkami. Psalm 23 mówi i lasce i kiju co wyjaśnię. Laska pasterska proste- wskazuję drogę a kij? Religijni ludzie mówią by trzymać trzodę w ryzach np. (denominacji) a ja mówie kij służy do obrony trzody przez wilkami, i tu się różnimy ja człowiek wolny w Chrystusie od pasterzy których wg Objawienia r 2 spotka zasłużona kara za nikolaityzm (Nikos=zwycięzca, laos= lud czyli Nikolaita to ten, który Panuje nad trzodą co napiętnował Apostoł Piotr by być dla trzody wzorem, a nie panującym ( czasami z tymi symbolicznymi kijami strachu). Dlatego jestem za rozdziałem kościoła od Państwa jak w Konstytucji ale rzeczywistym a nie fikcyjnym

    ReplyDelete